projecten

https://www.watervoorontwikkeling.be/verbetering-van-de-toegang-tot-drinkwater-en-sanitatievoorziening-in-niok-warbin-poedogo-koubri-en

https://www.watervoorontwikkeling.be/verbetering-van-de-toegang-tot-drinkwater-en-sanitatievoorziening-in-kaya-pan-bila-en-kosso-in

 Onderstaand project loopt op zijn einde  maar we zitten niet stil. VPWVO zorgde ervoor dat we opnieuw in 4 locaies in Burkina Faso waterleidingsnetten mogen installeren. nl Noingh Warbin, Koubri, Leba en Poedogo.

De volgende weken zal u  op deze pagina   van kortbij kunnen volgen  hoe dit evolueert.

Noord-Zuid vzw treed ditmaal op als coordinator van het project. Bureau DW een gespecialiseerd studiebureel uit Geel staat ons bij voor de opvolging en milieu en eco toezicht en Ingenieurs Zonder Grenzen zorgt voor het technisch toezicht.

Ook in Burkina Faso

Dit project beoogt de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn van twee scholengemeenschappen in Kaya en Pan-Bila en van de volledige dorpsgemeenschap in Kosso deelgemeente van Ouarkoy op 35 km van Dedougou. 

Daartoe word ingezet op 

– Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen voor studenten en personeelsleden van de Centre Specialisé pour Handicapés Auditifs ( CSHA) van Kaya en de basisschool van Pan-Bila Ouagadougou

– toegang tot drinkbaar water voor de volledige gemeenschap van Kosso

-Toegang tot openbare Latrines en douches

-Verwerven van lokale kennis voor duurzame instandhouding van de infrastructuur

Het project voorziet in het boren van waterputten, de installatie van pompinstallaties aangedreven door Zonnepanelen en waterreservoirs, het aanleggen van pijpleidingen voor de distributie, de aanleg van verdeelpunten, de voorzieningen van latrines en douches, het implementeren van een systeem om water aan huis te leveren, opleiding in drinkwater facility management en opleiding in Hygiëne en management van sanitaire voorzieningen.

De organisatoren van het project   zullen samenwerken en overleggen met diverse lokale betrokkenen, inclusief de overheden.

Ecorem nv treedt op als coördinator van het project, de bijdrage van Noord-Zuid vzw bestaat uit de praktische ondersteuning in Vlaanderen en in Burkina Faso zelf, Ingenieurs Zonder Grenzen voorziet technische expertise

Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project, dat 30 maanden zal duren.


Productie van betonplaten voor afsluitingen en woningen.

Noord-Zuid vzw bestaat sinds meer dan 25 jaar, zij ijvert vooral om duurzame en werkgelegenheid scheppende projecten in Burkina Faso te realiseren . Om deze activiteiten te kunnen ontplooien zoekt zij fondsen ter verwezenlijking van deze kleine toekomstgerichte projecten.

Het project werkgelegenheid

Sinds januari 2009 zijn we begonnen aan de bouw van een vormingscentrum voor jonge kansarmen en doven, op enkele km van Ouagadougou in Burkina Faso. Ons doel is organiseren van korte opleidingen in innoverende branches: Keramiek opleiding, het gieten van betonstructuren voor bouwwerken, tuinieren, … In de nabije toekomst voorzien we en dit met uw steun , in opleidingen als : gespecialiseerd onderhoudspersoneel onderhoud gebouwen en infrastructuur, bediening en catering, zwembadonderhoud, enz … korte opleidingen in de bakkerijsector, na een tweetal maanden kunnen de jongeren met een starterskit die hen in staat stelt hun activiteiten te beginnen.

Deze jongeren helpen door een opleiding is hen de kans geven hun toekomst in eigen handen te nemen en hun zelfstandigheid te verkrijgen.

Project Kaya Dovenschool, 

Samen met  verschillende  partners zijn we de  dovenschool van Kaya aan het uitbouwen. In 2015 werd de school volledig ommuurd, kwam er een overdekt terras bij waaronder vergaderingen kunnen doorgaan en de jongeren hun middageten kunnen nuttigen. Momenteel word een nieuw naaiatelier gebouwd en een magazijn. Ook een  putboring word voorbereid.

MOTIVATIE Waarom helpen?

  • Omdat wij in hen en dit project geloven :
  • Het beantwoord volledig aan de reële behoeften waarvoor lokale fondsen ontbreken.
  • He project word opgevolgd door een zeer professionele bekwame ploeg met meer dan 10 jaar ervaring op het terrein. Het zijn gemotiveerde mensen met een betrouwbare en reële benadering .
  • Uw bijdrage word rechtstreeks geïnvesteerd ter plaatse zonder grootse structuren of zware administratieve formaliteiten.
  • De basisstructuur, het domein is reeds in opbouw en een gedeelte is reeds operationeel.
  • Het gaat hier om een klein welomschreven project waardoor men op korte termijn resultaten kan zien.

HOE HELPEN

Door uw materiële of financiële steun die zeer welkom zal zijn en direct naar het doel gaat !

U kan een storting doen door overschrijving op rek N° BE31 408 902 51 61 55 van Noord-Zuid vzw met de vermelding « vormingscentrum Burkina Faso » .